Gönül Sohbetleri

9.95

Ö. Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri hayatın temel açmazlarını gönülle aşmayı öneriyor.

Akıl ve kalp dengesini önceleyen İnançer, mükellefiyetleri eda ederken muhabbeti de beraber yaşamak gerektiğine dikkat çekiyor. Gönlün bir muhabbet divanı olduğunu vurgulayarak, şeriat, tarikat, hakikat ve marifet gibi mertebeleri de örneklerle açıklıyor.

Hz. Âdem’i ilk mutasavvıf diye tanımlayan İnançer, başta Efendimiz olmak üzere, Ashab-ı Suffe, Şeyh Abdulkadir Geylânî, Mevlâna, Necmüddin el-Kübrâ, Eflâkî, Selahattin Zerkûb-i Konevî, Ebu Necîbi Suhreverdî, Ömerü’l Lahcî, Ahmed Yesevî, Ebul Vefa-i Kürdî gibi tasavvuf pirlerinden seçtiği menkıbelerle tasavvuf hayatını, terbiye sistemini aktarıyor.

Nefs tezkiyesi, kader, tedbir, fal, dua, nefsin mertebeleri, himmet, zikrullah, halvet, celvet, seyr-i sülûk, rüya, sadr, çile, devrân, sûfî terapi, kalp ve akıl gibi günümüz insanının kafasında soru işaretleri doğuran konularla ilgili yapılan sohbetler, okuyanlara gönül kapısını aralayacaktır.

Tarikat neden gereklidir? Mutmain olmak ne demektir? Kader elimizde mi? Tedbiri terk etmek ne demektir? Nefs tezkiyesi mümkün müdür? Kimler himmet eder? Adl-i İlâhî ne zaman tecelli eder? Rüyayla amel edilir mi? Levh-i mahfûz sabit midir?

Gönül Sohbetleri, bütün bu soruların cevabını ve daha fazlasını, bir gönül mimarı olan Ö. Tuğrul İnançer’in dilinden size aktarıyor. Kitap’tan “’Sadece’ akıl, olmaz; ‘sadece’ gönül, olmaz; ‘sadece’ kalp, olmaz. Allah hiçbir şeyi ‘sadece’ yaratmamıştır. Yaratılış hikmetine muhaliftir. Her şeyin bir hududu vardır. Bir kişinin manevi yolculuğuna çıkarken kendisinde asgari bulunması gereken şey, akıl’dır. Akıl olmadığı zaman mükellefiyet bile söz konusu olmaz. Manevi yolculuk, seyr ü sülûk, aklın mükellefiyetlerini eda ettikten (farzlar) sonraki muhabbetin izharıdır. Kuş çift kanatla uçar, insanlar normalde iki adım üzerinde yürürler. İki adımla beraber yürüyemiyorsa o topaldır, aksaktır. Keza kuşun bir kanadı olmadı mı uçmaz. Mükellefiyet ve muhabbet kanatları beraber çırpılırsa uçup bir yerlere varabilir insan; tek kanatla bir yere gidilmez….”

Beschrijving

inkijkexemplaar
inkijkexemplaar